SklotermPodmienkyVšeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. Kupujúci je povinný uviesť do objednávkového listu nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko kupujúceho,
  • adresu kupujúceho,
  • druh, množstvo a cenu tovaru,
  • adresu dodania tovaru,
  • telefonický a emailový kontakt,
  • ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.

Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.skloterm.sk.

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.
Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

2. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:
SKLOTERM – Štrbáň Miloš
Hraničiarov 1199/13
Trstená
028 01

IČO: 33790094
IČ DPH: SK1020472970

DOZORNÝ ORGÁN:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
Žilina
010 79

KUPUJÚCI:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá si záväzne objednala tovar a ktorá riadne a pravdivo uviedla údaje potrebné na jej identifikáciu tak ako sú požadované v týchto Obchodných podmienkach.

3. OPIS TOVARU A CENA

Opisy jednotlivých tovarových položiek s cenami sú uvedené v príslušných sekciách na www.skloterm.sk Fotografie okien a doplnkov sú skutočné. Bližšie informácie o konkrétnych oknách a doplnkoch Vám poskytneme na info@skloterm.sk , alebo 0907/8 555 82.
Všetky ceny sú konečné - vrátane DPH. Doprava sa kalkuluje nasledovne: spočítate celkovú hmotnosť Vami objednávaného tovaru a v kategórii Dopravné podmienky (alebo tu) nájdete cenu za prepravu Vášho tovaru podľa počtu kilogramov.

4. DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci pri potvrdení objednávky. Zásielky sú odosielané kupujúcemu NAJNESKÔR v priebehu 24 - 72 hodín odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim - v prípade, že okná sú na sklade. Resp. do 15 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim - v prípade, že okná nie sú na sklade, alebo ak sa predávajúci s kupujúicim nedohodnú inak. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny okien a lemovaní. Prepravu tovaru hradí kupujúci a vypočíta ju nasledovne: spočíta celkovú hmotnosť objednávaného tovaru a v kategórii Dopravné podmienky (alebo tu) je uvedená cena za prepravu tovaru podľa počtu kilogramov. Ak predávajúci nemôže dodať tovar najneskôr do 15 dní, je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 15 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou, akou bola uskutočnená objednávka.
V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 15 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.
Predávajúci je povinný v zmysle §10 zákona č. 266/2005 Z. z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti pri dodaní tovaru, ak nie je dohodnuté inak. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 663,88 má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 30% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo kupujúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu.
Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad - faktúru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní min. 24 mesiacov od dátumu predaja. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.
Zodpovednosť za vady zistené pred prevzatím tovaru nesie predávajúci.
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný o vade informovať predávajúceho. Autorizovaný znalec následne poruchu ohodnotí a v prípade schválenia reklamácie je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho a výsledku reklamačného konania.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť poškodený a/alebo opotrebovaný. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Ak kupujúci odmieta prevziať si objednaný tovar (toto neplatí, ak doručovaný tovar svojou kvalitou, množstvom, alebo druhom nezodpovedá tovaru objednanému), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručovaním objednaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:

  • Vaše identifikačné a kontaktné údaje
  • údaje o Vašich nákupoch

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie dostávať, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.
Práva kupujúceho sú uvedené aj v paragrafoch 622 a 623 OZ.

Rýchly kontakt

Tel. 0907/855 582, e-mail: skloterm@skloterm.sk

Počet návštevníkov

Obsah stránky bol čítaný :221282

Koho tu máme

Práve tu je 21 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Facebook

Google Plus