Návod pre montáž strešného okna

Na obrázkoch Vám vysvetlíme ako namontovať strešné okno

Navod 1

Navod 2